Hyrwyddwch drafodaeth â’ch dosbarth gan ddefnyddio gweithgareddau celf fynegiannol i helpu’r disgyblion i ddeall eu hemosiynau a’u canfyddiadau nhw eu hunain ac eraill.

Mae’r casgliad hwn o 10 o gynlluniau gwersi ar gyfer plant 5-13 oed yn canolbwyntio ar Ddatblygiad Personol ac Iechyd a Lles, gan roi cyfleoedd i’r plant fyfyrio ar eu cysylltiad â’i gilydd a’r byd, gan feithrin hunanhyder a strategaethau ar gyfer hunanofal.

Dewiswch bwnc
Dewiswch grŵp oedran
Chwilio yn ôl tagiau

Ystyried Fy Emosiynau

Gwneud Lle i Anadlu

Beth yw Lles i Mi?

Llunio Fy Nheimladau

Beth ydw i’n ei Werthfawrogi?

Beth mae’n ei olygu i fod yn Fi?

Taith drwy fy Nychymyg

Fy Nghysylltiad â’r Byd

Fy Mydysawd Mewnol

Pŵer Nawr