Herio disgyblion i ehangu eu dealltwriaeth o’u hawliau, i feddwl beth sy’n bwysig iddynt, i ddeall byd cynyddol gymhleth ac i gydnabod eu bod yn rhan o gymuned fyd-eang.

Datblygwyd y gwersi mewn partneriaeth ag UNICEF UK, ac maent yn canolbwyntio ar hawl benodol o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) ac maent yn helpu’r disgyblion i fagu hyder wrth sefyll i fyny dros eu credoau a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

Dewiswch bwnc
Dewiswch grŵp oedran
Chwilio yn ôl tagiau

Cysylltir gan Gelf

Gwybod Ein Hawliau

Cysylltir gan Farddoniaeth

Gyda’n gilydd Gallwn ni wneud Gwahaniaeth

Ein Lleisiau mewn Cysylltiad