Ysbrydolwch eich dosbarth â’r adnoddau hyn a Achredwyd â Gwobr CREST, i archwilio rhyfeddod y meddwl a’r ymennydd, pwy ydym ni a’r modd rydym yn canfod y byd. Mae pob gwers yn defnyddio ymchwiliad gwyddonol i feithrin dealltwriaeth plant o gysyniadau gwyddonol, a sgiliau archwilio i ennyn chwilfrydedd a gwella dealltwriaeth o’r modd rydym yn rhyngweithio â’r byd. 

Dewiswch bwnc
Dewiswch grŵp oedran
Chwilio yn ôl tagiau

Ymchwilio i'n synhwyrau

Ein hymennydd anhygoel

Sut ydym yn dysgu?

Gweld wynebau

Delweddau wedyn

Ydych chi'n credu'r hyn rydych chi'n ei weld?

Chwarae â phersbectif

Chwarae â lliw

Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Mae gweithgareddau Dreamachine i’w gweld ym mhecynnau gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2022 ar gyfer ysgolion Cynradd ac Uwchradd. Maent yn archwilio ffugddelweddau optegol a’r modd rydym yn profi’r byd yn wahanol. 

Gallwch lawrlwytho’r pecynnau ar wefan Wythnos Wyddoniaeth Prydain.